Vi erbjuder Er följande tjänster:
- Revision
- Skatteplanering
- Företagsarrangemang
För mer information, tag kontakt!
Oy Redodata Ab
Kamparholmsvägen 64A
10600 Ekenäs
Finland
FO-nummer: 0704367-9
Mikael Söderlund
CGR - revisor
Ekon.Mag.


+358 50 328 1218
Tarjomme seuraavia palveluja:
- Tilintarkastus
- Verosuunnittelu
- Yritysjärjestelyt
Ota yhteys!
Oy Redodata Ab
Kamparholmsvägen 64A
10600 Tammisaari
Finland
Y-tunnus: 0704367-9
Mikael Söderlund
KTM
KHT - tilintarkastaja


+358 50 328 1218
We offer You the following services:
- Auditing
- Tax services
- Business transactions
For more information, please contact us!
Oy Redodata Ab
Kamparholmsvägen 64A
10600 Ekenäs
Finland
Business ID: 0704367-9
Mikael Söderlund
M. Sc. (Econ)
Auditor certified by the Central Chamber of Commerce of Finland
+358 50 328 1218